Behandlingen


KIROPRAKTIK ÄR EN MANUELL BEHANDLINGSFORM SOM ANVÄNDS NÄR DET RÅDER NEDSATT FUNKTION I MUSKLER, LEDER OCH NERVSYSTEM. ETT TYDLIGT TECKEN PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄR SMÄRTA och Min FRÄMSTA UPPGIFT ÄR ATT HITTA ORSAKEN BAKOM SMÄRTAN FÖR ATT KUNNA BEHANDLA PROBLEMATIKEN OCH FÖREBYGGA ATT PROBLEMET ÅTERKOMMER.

under en kiropraktisk behandling använder jag mig av allt från hvla-manipulation (det typiska “knaket”), till mjukdelbehandlingar av olika slag, dry needling och olika former av träning.

Hur behandlingen ser ut är helt beroende på individ och problembild. Under första besöket lägger vi mycket tid på att prata så att jag kan få föreslåelse för problembilden, för att vi kommande behandlingar ska kunna lägga mer fokus på rehabiliteringen.

Du som patient har på dig bekväma underkläder (alternativt shorts och sporttopp) så att jag lätt kan utvärdera din rörlighet och även få en bild av muskulaturens sturktur och balans.

Jag som legitimerad kiropraktor verkar under socialstyrelsens lagar och föreskrifter.