Vad är kiropraktik?

Som kiropraktor undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar jag skador, smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelseapparaten.

Kiropraktik är en manuell behandlingsform som används när det råder nedsatt funktion i muskler, leder och nervsystem. Ett tydligt tecken på funktionsnedsättning är smärta. Kiropraktorns främsta uppgift är att hitta orsaken bakom smärtan för att kunna behandla problematiken och förebygga att problemet återkommer.

Exempel på tillstånd som behandlas med kiropraktik:

 • Ryggvärk/ryggskott

 • Nacksmärta

 • Huvudvärk

 • Spänningsproblematik

 • Generell led- och muskelvärk

 • Bröstsmärtor/Bröstryggsmärta

 • Bäcken-/ljumskbesvär

 • Yrsel

 • Ansikts-/käkledssmärta

 • Smärttillstånd i armar och ben

 • Idrottsskador så som hälsporre, löparknä, tennisarmbåge